Správne sa rozhodnúť pri oprave či výstavbe novej strechy je dôležité rozhodnutie, ktoré môže ovplyvniť nielen výšku investície ale hlavne životnosť strechy a kvalitu vášho bývania. Neváhajte a opýtajte sa nás. Radi vám poradíme a nebude vás to stáť nič viac ako dve minúty vášho času.

Naši zákazníci majú pri výbere pálenej keramickej krytiny z troch rôznych povrchových úprav. Režné škridly sú bez povrchových úprav, ich farba je závislá na zložení surovín a jej farba je rovnaká po celom priereze. Je však možné, že vplyvom usadenín sa časom vytvorí na povrchu patina, ktorá zmení farebné pôsobenie celej strechy. Úžitkové vlastnosti sa však nemenia. Pre elimináciu usadzovania nečistôt na povrchu sa vyrábajú s povrchovou úpravou engoba a glazúra. Pálená krytina s povrchovou úpravou engoba je matná až polo-lesklá. Engoby sú zušľachtené rozplavené íly s obsahom oxidov kovov. Tieto íly sa nanášajú na škridly pred výpalom a natavujú sa na povrch pri teplotách nad 1000°C. Glazúzované škridly sa vyrábajú na rovnakom princípe s tým rozdielom, že nanášaná zmes obsahuje sklovité prímesi a tým pádom krytina dosahuje vysoký lesk. Viac o pálenej strešnej rytine (PDF) .

Ak Vaša strecha dožíva a potrebuje rekonštrukciu je potrebné vykonať najprv jej obhliadku a odbornú kontrolu stavu jednotlivých prvkov krovu. Ďalej je hneď na začiatku potrebné si odpovedať na niekoľko dôležitých otázok, predovšetkým:“Čo očakávam od rekonštrukcie a aký má mať charakter; má ísť o celkovú rekonštrukciu s cieľom dosiahnuť riešenie komplexného a dlhodobého charakteru, alebo len nevyhnutné úpravy krátkodobého charakteru pre odstránenie závažných chýb, porúch či vizuálnych nedostatkov?“ „Bude podkrovný priestor využitý, prípadne plánuje sa jeho využitie v budúcnosti?“ „Aké vizuálne parametre a úžitkové vlastnosti (mimo základných požiadaviek) vyžadujete od krytiny i strechy ako celku?“ Až po zodpovedaní týchto otázok a obhliadke strechy je možné pristúpiť ku samotnému návrhu konštrukcie a jej materiálovému a konštrukčnému riešeniu. Viac o výstavbe podkrovia. (PDF)

Široký sortiment materiálov pre strechy i veľká variabilita konštrukčných riešení otvára veľké množstvo možností vyhotovenia šikmých striech, avšak len máloktoré z nich poskytujú kvalitné a spoľahlivé riešenie zabezpečujúce dlhodobú spokojnosť užívateľov. Dôvodom je na jednej strane množstvo požiadaviek a parametrov, ktoré musia jednotlivé materiály a vrstvy v streche spĺňať a na strane druhej je potreba zvážiť všetky zaťaženia (zaťaženie vlhkosťou, difúzne javy, teplotný spád, mechanické zaťaženie atď.), ktoré na strechu pôsobia.

Každá strecha si vyžaduje individuálny prístup a samostatné riešenie, v ktorom sa musia citlivo zvážiť všetky skutočnosti. Preto takéto stavebné úpravy odporúčame dôsledne premyslieť a dôkladne naplánovať. Pre podrobnejšie informácie, odborné poradenstvo k strechám nás kontaktujte. Radi Vám pomôžeme.

Práve toto je otázka s ktorou sa stretávame najviac. Odpoveď sa skladá z viacerých častí:

  1. Váha – veľa zákazníkom prikladá tomuto parametru väčšiu VÁHU ako by malo, pretože samotná váha krytiny nie je až tak dôležitá. Samotná váha krytiny je len časťou zaťaženia ktoré musí strecha niesť. Ďalším zaťažením sú jednotlivé prvky ako tepelná izolácia, latovanie/debnenie, podhľad (sadrokartón a pod) a tiež nahodilé zaťaženie či už snehom alebo vetrom. Pokiaľ ste si nie istí nosnosťou Vášho krovu najlepšie bude, ak sa poradíte s odborníkom v oblasti statiky.
  2. Cena – v zásade platí čím jednoduchšia strecha tým nižšia cena, cena strechy sa skladá z viacerých prvkov nie len samotnej krytiny ale aj ďalších doplnkov potrebných k dosiahnutiu dobrého fungovania strešného plášťa. Ceny jednotlivých druhov krytín sú porovnateľné, ale ako sa hovorí treba porovnávať porovnateľné.
  3. Dizajn – pretože strecha nemá len chrániť dom ale aj dotvárať jeho vzhľad.
  4. Záruka – každý výrobca poskytuje na strešnú krytinu záruku. Dĺžka záručnej doby je rôzna od 2 rokov – 50 rokov nie je ale dôležitá samotná dĺžka záručnej doby, ale to na čo všetko sa záruka vzťahuje.

Rozdiel je v surovinách z ktorých sa strešná krytina – škridla vyrába a taktiež samotný výrobný proces.

Betónová strešná krytina – surovinou na výrobu škridly je betón, ktorý tvrdne vo vytvrdzovacej komore a následne na vzduchu, kde po niekoľkých dňoch získa potrebnú pevnosť.

Keramická strešná krytina – surovinou na výrobu škridly je hlina, ktorá sa po vyťažení a spracovaní vloží do formy, kde sa suší a vypaľuje pri teplote 1130 – 1200 °C. Hlavný rozdiel je vo farebnej stálosti. Ani jeden výrobca betónových krytín Vám nedá záruku na farebnú stálosť dlhšiu než dva roky čo mu ukladá zákon na rozdiel od pálených krytín, kde máte záruku počas celej záručnej doby. Viac informácií o pálenej krytine. (PDF)

Niektoré strešné krytiny si vyžadujú odbornú montáž, niektoré menej odbornú. Strecha je veľmi dôležitou súčasťou stavby. Má za úlohu chrániť stavbu pred vonkajšími vplyvmi. Preto nestačí investovať len do kvalitnej strešnej krytiny. Rovnako dôležitá je aj odborná montáž. Kvalitná strešná krytina bez odbornej montáže Vám sama o sebe kvalitné a bezpečné bývanie neposkytne. Jednoznačne odporúčame využiť služby odborníkov, aby Vaša strešná krytina splnila svoj účel a slúžila Vám tak dlho ako to garantuje výrobca.

Stáva sa, že niektoré firmy akoby omylom zabúdajú na niektoré položky a aj keď je ich cena na prvý pohľad nižšia, nakoniec vám naúčtujú omnoho viac, alebo budete musieť niektoré doplnky, resp. služby doplatiť. Obráťte sa na nás. Poskytneme Vám odborné poradenstvo a objektívne porovnáme ponuky. Môžete predísť neskoršiemu sklamaniu s veľkými finančnými stratami.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Naši odborne vyškolení pracovníci Vám ochotne poradia.

Máte inú otázku?

Svoju otázku nám môžete poslať cez kontaktný formulár, alebo nás kontaktujte telefonicky.

Pondelok – Piatok 7.30 – 16.00 h.
Mob.: +421 908 939 123